Oewer Huise

Deel van Oewerpark vakansieoord met geriewe soos spa, restaurant en koffiewinkel, toegang tot rivier. Hengel, kano en kajak geriewe. Swembad in aanbou. Lieflike natuurskoon.

Vanaf R400 per nag

Besprekings navraag

*epos  
*naam  
*van  
*kontak nommer  
faks nommer  
sel nommer  

aankoms

maand

 

vertrek

maand

 

aantal besoekers

     

spesiale versoek of enige navrae


Sleutel Captcha kode in
Captcha Code